Laight St.

Tribecca, New York

Renovering og ombygning erhversbygning til 6 lejligheder.Renovation and conversion of an old industrial  landmark into 6 new condemeniums.