Villa.

Hillerød.

Nyt enfamiliehus.

Forslag til staldbygninger.

New dwelling.

Proposal for stable complex.

OK