Kastrup.

København.

Ny etageejendom med 9 lejligheder.

Projektudvikling.

Volumenstudie.New housing complex with 9 apartments.

Project development.

Volume study.